Publicerad den 23 maj 2018 i Uncategorized | No Comments

Ta reda på vad kunderna vill ha

Att veta vad kunderna vill ha och hur de tänker kan vara den viktigaste biten inom företagande. Ju bättre man känner sina kunder desto lättare och träffsäkrare kan man tillfredsställa deras behov och önskningar. Det innebär nöjdare kunder och i förlängningen fler kunder eller återkommande kunder. För att ta reda på vad kunderna tycker eller vill ha kan man ta hjälp av kundundersökningar och marknadsundersökningar. För att få ut det mesta av undersökningarna bör man anlita ett företag som specialiserat sig på detta, som till exempel CMA Research.

Vad är skillnaden?

Det är skillnad på kundundersökningar och marknadsundersökningar. Vilket av det man är i behov av beror på vad man har för verksamhet och var i företagets process man befinner sig. Är man i uppstartsfasen eller har man en stadig verksamhet? Ska man lansera en ny produkt eller villl man nå en ny målgrupp? För att det ska bli tydligare vad man bör satsa på reder vi ut begreppen nedan.

Kundundersökningar

Kundundersökning är samlingsnamnet när man frågar kunderna om hur de upplever kvaliteten. Här handlar det om vilken känsla kunderna får för varumärket, tjänsterna och produkterna. Det kan också handlar om hur nöjda kunderna är med en viss vara eller tjänst.

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökning är ett brett begrepp som går ut på att undersöka efterfrågan på en vara eller tjänst. Genom att fråga potentiella kunder och den tilltänkta målgruppen vad de önskar kan man får en idé om vilka framtida produkter eller tjänster som kan vara värda att satsa på.

Om CMA Research AB

CMA Research är ett konsultföretag med rötter i Linköpings universitet. De riktar in sig på kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar. Företaget startades 1995 och har 35 anställda. De hjälper dig att ställa rätt frågor och välja rätt metoder. De presenterar resultat med en avancerad analys men som är lätt att förstå och att använda.

Leave a Reply