Det finns många frågetecken kring användningen av internet, webbdesign, teknik och säkerhet. Här är en lista på vanliga frågor och svar. Fortsätt gärna att ställa frågor.

Vad är responsiv design?

Responsiv design är ett sätt att designa webbplatser genom att göra utseendet oberoende av vilken enhet som besökaren användare. Designen anpassar sig automatiskt till skärmens storlek, oavsett om det är en 27 tums datorskärm eller en 4 tums iPhone-skärm. På det viset blir webbplatsen automatiskt anpassad för mobiler och möter det ökande användandet av andra enheter än datorer för att använda internet.

Varför är det fel att säga hemsida?

De allra flesta personer använder ordet hemsida på ett felaktigt sätt. Hemsida är egentligen benämningen på en webbplats startsida och är därför felaktigt att använda i en bredare användning än så. Det är ordet webbplats som är det mest korrekta för att benämna alla de sidor som samlas på en domän. Läs mer »

Kan jag ta bort innehåll om mig själv på Google?

Det finns olika sätt att dölja innehåll på Google som du inte vill ska synas om dig själv. Ett sätt är att arbeta med så kallad internetstädning och helt enkelt fylla på med bättre och bra innehåll om dig själv. Numera har dock Google också ett “Glöm mig-formulär“, detta efter ett beslut i EU-domstolen. Genom att fylla i detta formulär kan Google pröva om de anser att innehållet om dig ska döljas eller inte.

Hur kan jag vara anonym på internet?

Ett sätt att behålla sin anonymitet på internet är att använda programvaran Tor. Syftet med Tor, som är gratis, är att skydda användare mot övervakning från myndigheter och stat. Tor fungerar på det viset att det lägger om rutten för hur information skickas och går genom flera olika servrar för att upprätthålla anonymiteten.

Hur skyddar man sig bäst på internet?

De två mest effektiva sätten att skydda sig på internet är användning av brandvägg och kryptering.

  • Brandvägg är skyddet mellan internet och det egna nätverket.
  • Kryptering betyder att informationen som skickas över internet kodas och hemlighålls. Det går inte att läsa informationen utan att ha nycklarna.

Hur många användare har Facebook?

Facebook är världens största sociala nätverk på internet och har ungefär 1,4 miljarder aktiva användare varje månad. I Sverige används Facebook av över 5 miljoner användare, vilket gör att över 50 procent av befolkningen har ett Facebook-konto.

Stavas internet med inledande versal eller gemen?

Båda varianterna går faktiskt bra. Men sett till att internet egentligen inte är ett egennamn så är användningen av gemen, alltså stavningen “internet”, den mer korrekta av de två. I inledningen av internets historia sågs det dock som ett egennamn och därför uppstod stavningen med inledande versal, men på senare år har uppfattningen ändrats.

Är internet säkert?

En fråga som är närmast omöjlig att svara på, men för att försöka svara enkelt så är inte internet säkert då det finns många olika sätt att utnyttja säkerhetshål för att sprida till exempel skadlig programvara. På en individuell nivå går det dock att skydda sig ganska så väl mot attacker genom egna skyddsåtgärder.

Vad är en FAQ?

FAQ är en förkortning för det engelska uttrycket “Frequently Asked Question(s)” och är en sammanställning av vanligt ställda frågor. Tanken är att kunna minska mängden med enkla frågor och undvika att samma fråga ska behöva ställas i olika sammanhang om och om igen.