Publicerad den 16 dec 2015 i Internetmarknadsföring | No Comments

Skillnaderna mellan att anlita en strategibyrå och en old-school SEO-konsult är förmodlingen ganska många. Normalt sett har en SEO-konsult ett fåtal kunduppdrag, och när konsulten är fullbelagd, är det således svårt att ta in fler uppdrag. Anlitas en kompetent byrå finns ofta ett bredare kundsegment. Dessutom finns ofta ett strategi-mindset som sträcker sig hela vägen till slutmålet – att göra kunder av besökarna.

SEO-konsulter är ofta tekniska och löser de tekniska SEO-bitarna på ett bra sätt, men ofta är det faktiskt just teknik-delarna som är de lätta. I stort sett alla konsulter och SEO-byråer kan hjälpa dig till bättre organisk synlighet. Men vill du ta marknadsandelar online, och menar du allvar med att du vill ha fler besökare, men också fler affärer? Då behöver du en riktigt vass strategi. I det avseendet är SEO-konsulten död.

seo-konsult dator

Leave a Reply